بایستید در برابر دنیای نشسته

به نظر می رسد که سبک زندگی بی تحرک نه تنها برای بدن های ما بلکه برای مغزهای ما نیز مضر می باشد. نشستن خیلی زیاد زندگی مان را کوتاه می کند و باعث درد ما می شود . نشستن و بی تحرکی باعث بروز بیماری های خیلی زیاد همچون چاقی ، دیابت، چربی خون ، کبد چرب و ....... می شود.

آنچه که ورزش انجام می دهد این است که مغز ما را قادر به یادگیری و تمرکز و بهینه سازی برای یادگیری می کند . حتی حرکت آرام مثل ایستادن نیز می تواند جریان ذهنی را تشدید و مهارت های تفکر را سریع کند . نشستن بیش از حد مشکلات زیادی ایجاد می کند که پیشگیری از این مشکلات بسیار ساده است و تنها باید فعالیت هایمان را بیشتر کنیم . با تلاش مداوم و آگاهانه و کمی اراده می توانید بهره وری خود را بیشتر کنید ، وزن کم کنید و حتی دردهایتان را از بین ببرید.

تمام کاری که باید انجام دهید دنبال کردن این 4 عمل ساده است :

  • نشستن را در زندگی خود کاهش دهید
  • بعد از هر 30 دقیقه نشستن حداقل 2 دقیقه راه بروید
  • سعی کنید وضعیت و ساختار بدنی صحیح خود را حفظ کنید
  • روزانه 10 الی 15 دقیقه برای مراقبت از بدن خود و انجام تمرینات کششی و نرمشی وقت بگذارید.

منبع :

کتاب " پشت میز نشینان در برابر دنیای نشسته بایستید" 

مؤلف : کلی استارت 

مترجم : مرضیه طالب و همکاران

پاییز 1400 انتشارات مبانی

نظرات