برنامه ریزی پیش از شروع فعالیت بدنی

همه ما می دانیم که ورزش تاثیرات خوبی روی بدن دارد و باعث پیشگیری از بیمار یهای مختلف یا جلوگیری از پیشرفت آن ها می شود.

پس وقت آن رسیده که ورزش را شروع کنیم.خواندن و دیدن مطالب ورزشی باعث هیچ تغییری در بدن نمی شود. باید حرکت کرد و به سوی عملی کردن ورزش پیش رفت.

قبل از اینکه فعالیت خود را آغاز کنید لازم است به موارد زیر توجه کنید :

**باپزشک یا تیم مراقبتی خود مشورت کنید

افرادی که انسولین تزریق می کنندبه دلیل بالا بودن احتمال افت قند خون در حین فعایت ورزشی ،حتما باید با پزشک یا تیم مراقبتی مشورت کنند تا راهنمایی لازم برای میزان دوز مصرفی و محل تزریق، قبل از انجام ورزش مشخص شود.

**برنامه تمرینی منظم زیر نظر مربی ،تنظیم کنید

در صورت عدم دسترسی به مربی حتما؛ روز، ساعت و مدت انجام فعالیت بدنی بدنی خود را مشخص کنید. بدن را در ابتدای ورزش گرم و در انتها سرد کنید.برای این کار از تمرینات کششی استفاده کنید.

 **برای خود دوست و یار تمرینی مشخص کنید

پیشنهاد می شود با یک گروه ورزشی تمرین کنید ولی اگر مقدور نبود حتما دوست یا یکی از اعضای خانواده را در ورزش خود شریک کنید تا برای ورزش کردن انگیزه بیشتری داشته باشید.

** خط سیرو نحوه انجام فعالیت بدنی خود را مشخص کنید

میزان قند خون و مدت زمان فعالیت بدنی خود را در جایی یادداشت کنید.تا از میزان پیشرفت خود و تاثیر بر میزان قند خونتان مطلع شوید.

**برای خود،جایزه تعیین کنید.

هر موقع از پیشرفت و نظم خود رضایت داشتید برای خودتان یک هدیه غیر خوراکی مثل کتاب بخرید یا هرچیزی که حس خوشایندی برایتان دارد تهیه کنید.   

                                              منبع : کتاب دیابت و فعالیت بدنی. دکتر جوادرضا باهوش.انتشارات لگا..1396

نظرات