برنامه های اجرایی جنان بمناسبت هفته تربیت بدنی

ردیف

روز و تاریخ

عنوان-مکان

فعالیتها

1

جمعه 23/7/95

کوهگشت خانوادگی در ارتفاعات ویلاشهر ساعت 6 صبح

ایستگاه سلامت(تست قند و فشار خون به همراه مشاوره پزشکی)

2

جمعه 23/7/95

پارک کبیر زاده ویلاشهر ساعت 7 صبح

ایستگاه سلامت(تست قند و فشار خون به همراه مشاوره پزشکی)

3

دوشنبه 26/7/95

سالن ورزشی پوریای ولی کلوپ انقلاب ساعت 7:30 صبح

ایستگاه سلامت(تست قند و فشار خون)

4

سه شنبه 27/7/95

کلوپ انقلاب ساعت 7:30 صبح

ایستگاه سلامت(تست قند و فشار خون)

5

چهارشنبه 28/7/95

پارک لاله ساعت 6:30 صبح

ایستگاه سلامت(تست قند و فشار خون به همراه مشاوره پزشکی)

6

پنجشنبه 29/7/95

جشنواره ورزشی جنان-کلوپ انقلاب 11-9 صبح

ایستگاه سلامت(تست قند و فشار خون به همراه مشاوره پزشکی)

7

جمعه 30/7/95

پارک کوهستان 7 صبح

ایستگاه سلامت(تست قند و فشار خون به همراه مشاوره پزشکی و مشاوره تغذیه)

این برنامه ها با همکاری سازمان رفاهی تفریحی، هیات ورزش های همگانی و همیاران انجمن خیریه دیابت جنان به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار گردید. 

 

     

 

 

نظرات