برگزاری اردوی نیم روزه بانوان دیابتی

اردوی نیم روزه اعضای فعال شرکت کننده در کلاسهای ورزشی و آموزشی جنان به مقصد میدان امام و علامه مجلسی به مناسبت هفته جهانی دیابت

نظرات