برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر عامل انجمن جنان با ریاست دانشکده سمیه نجف آباد

نشست گرم و صمیمانه هم اندیشی با حضور ریاست محترم دانشکده سمیه، سرکار خانم ایمانیان و سرکار خانم ابوطالبی معاون آموزشی این دانشکده و مدیرعامل انجمن دیابت جنان،جناب آقای شاپوری روز شنبه  مورخ 21اسفندماه95 در دفتر ریاست آموزشکده برگزار گردید. در این جلسه که به منظور بررسی راهکارهای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی انجام شد، سرکار خانم ایمانیان ضمن تاکید بر همت بیشتر اساتید و دانشجویان این دانشکده از طرح های تحقیقاتی انجمن ، حمایت خود را از انجام پروژه های تحقیقاتی اعلام نمودند.

در این نشست آقای شاپوری با تاکید بر این که مشارکت دادن دانشجویان  در پروژه های تحقیقاتی و عملی انجمن دیابت جنان باعث افزایش انگیزش دانشجویان خواهد شد، ایشان اشاره داشتند که با مشارکت دانشجویان می توان از ابتکارات و خلاقیت دانشجویان و اساتید دانشکده سمیه  در ارائه خدمات بهتر به بیماران دیابتی بهره مند شد.

در ادامه جلسه با حضور مهندس زمانی به بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی پیشرفت پروژه مدرسه دیابت جنان که اولین مدرسه دیابت در سطح خاورمیانه می باشد، پرداخته شد و با بازدید از پروژه های در حال انجام در دانشکده، راهکارهای همکاری هرچه بیشتر درخصوص تعامل بیشتر دانشجویان و اساتید با معاونت آموزشی انجمن دیابت جنان بررسی شد.

 

نظرات