برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی بین بانوان شرکت کننده در کلاس های ورزشی جنان و حرکات اصلاحی کلوپ انقلاب به مربیگری خانم طالب 

نظرات