برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی ویژه بانوان

این مسابقه در روز پنجشنبه 27 آبانماه در کلوپ  انقلاب به مناسبت هفته جهانی دیابت ویژه بانوان دیابتی برگزار گردید.

نظرات