برگزاری همایش آموزشی "صمیمیت زوجین"

در روز دوشنبه 27فروردین ماه، همایش آموزشی با عنوان صمیمیت زوجین با همکاری سازمان رفاهی تفریحی شهرستان نجف آباد و در سال اندیشه فرهنگسرای خارون برگزار شد.

در این همایش آموزشی سرکار خانم دکتر فنایی، دکتراس روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه، مباحثی از قبیل تفاوت های رفتاری زن ومرد، بهبود روابط زوجین و ارتباط موثر ، مدیریت رابطه و ... مطرح شد و در پایان نیز به سوالات حاضرین در جلسه توسط خانم دکتر پاسخ داد شد.

نظرات