برگزاری همایش آموزشی با موضوع شمارش کربوهیدرات

همایش آموزشی با عنوان "  تغذیه و شمارش کربوهیدرات" در تاریخ 9بهمن ماه 97 در سالن آموزشی این سینا برگزار شد.

در این برنامه که با همکاری واحد آموزش شرکت نوونوردیسک پارس انجام شد، سرکار خانم گودرزی -کارشناس تغذیه بالینی- برای دیابتی ها و مخصوصا کودکان و نوجوانان دیابتی و خانواده های آنان به تشریح اضول تغذیه سالم پرداختند.

 

نظرات