برگزاری همایش آموزشی در مسجد الرسول

آموزش عمومی دیابت ویژه نمازگزاران مسجد الرسول دوشنبه 8 شهریور ماه با آموزش جناب آقای دکتر صالحی از شرکت نوو نوردیسک تهران   

نظرات