برگزاری همایش بزرگ آموزش و پیشگیری از دیابت

این همایش بزرگ آموزش و پیشگیری از دیابت در روز جمعه 30 مهر ماه در حسینیه بیت العباس ویژه عموم مردم با همکاری شرکت نوو نوردیسک تهران برگزار گردید.
این برنامه پس از خوش آمد گویی مدیر عامل جنان با صحبت های جناب آقای دکتر نیکو سخن آغاز و در ادامه جناب آقای سروش صحت در مورد دیابت و راه های پیشگیری از آن به ایراد سخنرانی پرداختند و پس از پخش کلیپ و معرفی کمپین تبلیغات انجمن توسط آقای کرباسی برنامه به پایان رسید.

 پس از اتمام برنامه از شرکت کنندگان در برنامه تست قند رایگان  توسط شرکت آنکال گرفته شد.

 

 

 

نظرات