برگزاری کلاس آموزشی ویژه مادران

شرکت مادران کودکان دیابتی در کلاس آموزشی با موضوع چگونگی کنار آمدن والدین با مشکلات کودک دیابتی در 7 دیماه با آموزش سرکار خانم قیصریه

      

نظرات