تأثیر برنامه توانمندسازي بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

توانمندسازي در دیابت نوع دو شامل برنامه هاي آموزش سلامتی براي بهبود کیفیت زندگی می باشد و فرآیندي است که به درك خود کنترل واقعی و پاسخگو بودن شخص در قبال کیفیت زندگی اش منجر می شود. از سویی به دلیل مشکلات سنگین و چالش برانگیز، همچنین تجربیات سخت در تعامل با فعالیت هاي خودمراقبتی، نسبت کمی از بیماران دیابت نوع دو مدیریت خوبی بر بیماري شان دارند که ممکن است بر کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی بگذارد. شواهدي در دست است که نشان می دهد توانمندسازي بیماران می تواند پیامدهاي مدیریت دیابت از قبیل کنترل متابولیک بیماري دیابت را در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی این بیماران تحت تأثیر قرار دهد.

منبع:

ندا میرباقرآجرپز و همکاران: بررسی تأثیر برنامه توانمندسازي بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، فصلنامه پرستاري دیابت دانشکده پرستاري و مامایی زابل،دوره 3-شماره 1- بهار 1394

نظراتمعرفی کتاب
کتاب "حالا من چی بخورم" برای کمک به ساده سازی زندگی روزانه ی افراد دیابتی از طریق آموزش مهارت های تغذیه پایه و تغییرات رفتاری نوشته شده است.
این آموزش ها به شما کمک می کند تا در هر موقعیتی، از جمله سفر یا بیرون از منزل، هنگام غذا خوردن، تصمیم درست را اتخاذ و غذای مناسبی انتخاب کنید و لذت غذای دلخواهتان را بچشید...
شما عزیزان می توانید جهت تهیه کتاب به واحد روابط عمومی انجمن خیریه دیابت جنان واقع در خیابان دانش، روبروی کوچه شهید اناری مراجعه نمایید. چنانچه امکان مراجعه حضوری وجود ندارد با ما تماس بگیرید تا کتاب از طریق پست به آدرس شما ارسال گردد.

جنان چگونه به من کمک میکند؟

عضویت در جنان
درخواست بازدید از منزل

لینک مفید
شبکه های اجتماعی