تاثیر تمرینات تعادلی بر بیماران دیابتی

تعادل کلید فعالیت های روزانه ، عملکرد ، استقلال و پیشگیری از زمین خوردن است .تعادل می تواند تحت تاثیر قدرت و استقامت عضلانی ، حواس عمقی ، عملکرد گوش میانی و بینایی قرار گیرد.با بالا رفتن سن می توان به وسیله تمرین ورزش های خاص ، تعادل را حفط کرده و حتی بهبود بخشید. تعادل باعث می شود تا درصد زمین خوردن افراد به صفر برسد و این مورد برای بیماران دیابتی بسیار با اهمیت است .چون عوارض زمین خوردن مانند زخم ها ، کوفتگی ها و شکستگی ها در بیماران دیابتی سخت و دیر درمان می شود و با بهبود تعادل این موارد در بیماران کلا حذف  میشود.برای بهبود تعادل شما می توانید

* یک نوار باریک روی زمین پهن کنید و صرفا روی آن طناب راه بروید.

*رو دو پا ایستاده و ارام ارام یک پا از از مین جدا کنید و روی یک پا بایستید

*از حالت ایستاده کمر را خم کنید و یکی از پاها را به سمت بالا و عقب ببرید.

*در محیطی ایمن کمی با چشم بسته قدم بزنید.

*دست ها را بالای سر کشیده و روی دو پنجه پا قرار بگیرید.

این تمرینات ساده باعث بهبود تعادل می شوند.

منبع :

کتاب ورزش ، سلامت ، زندگی    گردآوری و ترجمه: دکتر توحید سیف برقی ، شیوا دهقانی   انتشارات جهاد دانشگاهی تابستان 99

 

نظرات