تربیت بدون فریاد

چرا نه!

آنچه کودکان  بیش از همه نیاز دارند، والدینی است که به آنها نیاز نداشته باشند. می دانم که این جمله آزار دهنده است، از این رو یک بار دیگر آن را بخوانید. حال اجازه دهید کمی آن را  باز کنیم. آنچه کودکان بیش از همه نیاز دارند این است که والدینشان اولین افرادی باشند که آنها را فردی مستقل، دارای زندگی و قدرت تصمیم گیری و آینده ای مجزا بدانند. کودکان به دنیا نیامده اند که والدین احساس محبت، صمیمیت، احترام یا قدردانی کنند . آنها به وجود آمده داند تا به صورت بزرگسالانی خود فرمان رشد کنند و خودشان بشوند . نیاز آنها این است که ما فضای کافی برای انجام این مهم در اختیار آنها قرار دهیم.

کلمه ی مورد علاقه ی اکثر کودکان دوساله این است: نه! چرا آنها به این کلمه علاقه دارند؟ قطعا دلیلش این نیست که آنها الزاما سرکش اند و بی تردید به این دلیل هم نیست که خلافکارهایی کوچک و گمراهند، بلکه به این دلیل است که در حال شناخت حریم شخصی خود هستند. در واقع احساس اینکه فرد تا حدودی بر امور و اوضاع پیرامونش کنترل دارد، عاملی اساسی برای سلامت جسمی و روانی او به شمار می رود.    

منبع : کتاب " تربیت بدون فریاد "    

نویسنده : هال ادوارد رانکل

 مترجم،: اکرم کرمی

چاپ : سیزدهم

موسسه انتشارات صابرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

نظرات