تغذیه و دیابت

تغذیه سالم یکی از ۵ گام اصلی برای مدیریت دیابت و کنترل قندخون می باشد. سازمان های بسیاری در جهان با توجه به عوامل زمینه ساز دیابت نوع یک و نوع دو، دستورالعمل های مراقبت تغذیه را تنظیم و منتشر می سازند که در ادامه به کلیات این مباحث می پردازیم.

 اصول تغذیه دیابتی

  • میزان مصرف پروتئین

 پروتئین ها باید حدود ۲۰-۱۰ درصد کالری روزانه شما را تأمین کنند. در مواردی که آسیب کلیه ناشی از دیابت وجود دارد ممکن است این مقدار کمتر شود.

 

  •  میزان مصرف چربی

 مصرف چربیها نباید بیشتر از ۳۰ درصد کالری روزانه شما باشد. در این میان مصرف چربیهای حیوانی باید کمتر از ۱۰ درصد کالری روزانه را فراهم کند.

 

  •  میزان مصرف کربوهیدرات

 بقیه کالری روزانه شما ( ۶۰-۵۰ درصد) از کربوهیدراتها بدست می آید.

 

  •  میزان مصرف مواد قندی

مصرف حساب شده مواد قندی از جمله شکر مجاز می باشد. لازم به توضیح است که تا چند سال پیش افراد مبتلا به دیابت از خوردن غذاهای حاوی کربوهیدراتهای ساده مثل قند و یا شیرینی به طور کامل منع می شدند ولی تحقیقات جدید نشان داده اند که تفاوت چندانی میان کربوهیدراتهای ساده و مرکب از نظر میزان بالا بردن قند خون وجود ندارد. در واقع مصرف بعضی از غذاهای حاوی نشاسته مثل نشاسته مثل سیب زمینی، قند خون را حتی بیشتر از خوردن شکر بالا می برد. بنابراین شما می توانید در رژیم غذایی خود از کربوهیدراتهای ساده نیز استفاده کنید.

*تهیه شده از کتاب: دیابت و برنامه ریزی غذایی( مقدماتی)، نوشته شده توسط: دکتر هادی هراتی، حمیرا حمایلی مهربانی و مریم فرد پور، سال چاپ: 1390، انجمن اطلاع رسانی گابریک

نظرات