تمرین هوازی

   تمرین هوازی شامل گرم کردن ، تمرین اصلی و سپس سرد کردن است .دوره های  گرم کردن و سرد کردن باید شامل فعالیت راحتتر باشد تا به  عضلات و مفاصل مورد استفاده در تمرین کمک کند ، مانند دویدن آهسته در ابتداو بعد دویدن سریع تر.

  گرم کردن خوب شامل حداقل 5 دقیقه فعالیت قبل از افزایش شدت است.سرد کردن مناسب 3  الی 5  دقیقه فعالیت راحت و سبک بعد از یک فعالیت سنگین است .حرکات کششی را قبل و حین و یا بعد از هر تمرین انجام دهید و گروه های عضلانی اصلی را که در فعالیت شما دخیل هستند به صورت ایستا یا پویا کشش دهید تا منعطف شده و بدون آسیب بمانید.

  افراد مبتلا به دیابت در معرض خطر بیشتری هستند برای همین گرم کردن و سرد کردن مناسب می تواند به
آنها کمک زیادی بکند.سرد کردن مناسب از تجمع خون در اندام ها جلوگیری می کند و باعث نرمال شدن جریان خون و کاهش قند خون می شود.

 

منبع : اصول تجویز تمرینات ورزشی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2  مولفان : دکتر مهدیه مولا نوری شمسی و همکاران   انتشارات حنتمی 1401

نظرات