جشن بادبادک ها

شرکت جنان در جشنواره  تفریحی پرواز بادبادکها در پارک جنگلی کوهستان در روز جمعه 7 خرداد ماه و انجام طرح پایش سلامت, تحویل کارت عضویت وقلک های انجمن و ارائه کارتهای قرعه کشی با حضورجمعیتی بالغ بر300نفرشرکت کننده در مسابقه که این برنامه راس ساعت 6:30 بعدازظهر با اجرای برنامه های شاد و مفرح به همراه ساخت و پرواز بادبادک هاشروع شد و درآخر به نفرات برتر در قرعه کشی جوایز ارزنده ای اهداء گردید.

همچنین کلیه عوایدحاصل از فروش بادبادک ها به انجمن خیریه دیابت جنان جهت هزینه های کودکان دیابتی پرداخت گردید.  

 

  

 

 

 

 

                                                                                                       

نظرات