جلسه تقدیر و تشکر از همیاران غربالگر

در این جلسه که با حضور مدیر عامل انجمن،جناب آقای شاپوری به همراه معاون آموزشی مرکز برگزار شد، همیاران غربالگر به بیان مشکلات و پیشنهادات خود در جهت هرچه بهتر برگزار شدن برنامه های غربالگری پرداختند.آقای شاپوری نیز با بیان اینکه این طرح غربالگری در سال آینده با قوت و قدرت بیشتر برگزار خواهد شد، برنامه های سال آینده را تشریح کردند. در پایان نیز از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

  

نظرات