جلسه نشست و بازدید فرماندهی لشگر زرهی 8 نجف اشرف از جنان و مرکز کمک درمانی ازن

جلسه نشست و بازدید فرماندهی لشگر زرهی 8 نجف اشرف ، جناب سرهنگ رشید زاده ، به همراه مسئول بهداری لشگر ومسئول کلینیک نبی اکرم با حضور هیئت مدیره انجمن خیریه دیابت جنان جهت تبادل نظر و بهبود خدمات دهی به بیماران دیابتی تحت پوشش انجمن و همچنین بازدید از مرکز کمک درمانی ازن در 30 بهمن ماه 

  

 

 

نظرات