حضور بانوان دیابتی در مقابل آتشنشانی شهرستان

حضور بانوان دیابتی شرکت کننده در کلاس های ورزشی جنان جهت عرض خسته نباشید به عزیزان آتشنشان شهرستان و به احترام شهدای حادثه ی ساختمان پلاسکو    

 

 

 

 

 

نظرات