حضور جنان در همایش سلامت بازنشستگان وزارت دفاع

سخنرانی جناب آقای ایوب شاپوری مدیر عامل جنان در رابطه با دیابت و آمار جهانی آن در جمع خانواده بازنشستگان وزارت دفاع در مجموعه فرهنگی شهید احمد کاظمی و همچنین بازدید خانواده ها از غرفه جنان در روز پنجشنبه 18 شهریور ماه

 

 

نظرات