خانواده درمانی

یکی از رایج ترین روش های درمان افراد مبتلا به اختلالات خورد و خوراک "خانواده درمانی" است . زیرا درمان نشدن اختلالات خورد و خوراک می تواند خطر ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد .خانواده درمانی ریشه در عقاید مینوچین دارد که نظریه ی سیستم های خانوادگی را مطرح کرده است . او عقیده دارد افراد مبتلا به اختلالات خورد و خوراک ممکن است در یک ساختار خانوادگی مختل و مشکل دار گرفتار شده باشند ، ساختار ی که فعالانه احتمال حضور اختلالات خورد و خوراک را افزایش می دهد . طبق این نظریه اختلالات خورد و خوراک می توانند مشکلات مهم خانواده (مثل اختلافات پدر و مادر )را پنهان کنند و ممکن است خانواده به طور تلویحی اختلالات خورد و خوراک را تقویت کند تا از مواجه شدن با سایر مشکلات خانوادگی در امان بماند . همان طور که قبلا گفتیم خانواده های افراد مبتلا به اختلالات خورد و خوراک ویژگی هایی مثل در هم تنیدگی ، افراط در مراقبت ، انعطاف ناپذیری و عدم حل اختلاف دارند و خانواده درمانی می تواند به افراد مبتلا به اختلالات خورد و خوراک کمک کند. تعداد مطالعات علمی خوب درباره ی نتایج درمان بسیار اندک است .والدین مهم ترین عامل برای درمان فرزندان خود هستند و باید یاد بگیرند چگونه مسولیت اوضاع را بر عهده بگیرند .

همچنین برای کنترل اختلالات مربوط به خوردن توجه به سه مرحله زیر با درمان شناختی رفتاری سبب بهبودی می شود :

  1. برنامه ریزی برای خورد و خوراک و کنترل محرک ها
  2. بازسازی شناختی برای پرداختن به باورهای غلط درباره وزن و اندام
  3. طراحی روش های پیشگیری از بازگشت

در این مراحل به افراد آموزش داده می شود تا محرک ها یا موقعیت هایی را که باعث آغاز دوره خوردن می شود (دعوا با والدین و یا نامزد ) شناسایی کنند .همچنین به آنها آموزش داده می شود که به پرخوری افراطی نپردازند و رفتارهای افراطی خوردن را کنار بگذارند . و نیز توضیح داده می شود که با تغذیه ی برنامه ریزی شده می توان وزن عادی بدن را ثابت نگه داشت . سپس آموزش داده می شود که با استفاده از آموزش  روش های  خود کنترلی سعی در پیشگیری از بازگشت بیماری دارند و پیشنهاد می شود که در مقابل رفتارهای خوب به خود پاداش دهند . یکی از رفتارهای خوب پایبند ماندن به یک برنامه ی غذایی ساختار دار است که فرد به کمک  روان درمانگر برای خود تنظیم کرده است .                                                                                                                

منبع :کتاب اسیب شناسی روانی بر اساس/DSM5فصل یازدهم اختلالات خورد و خوراک /مترجم و مولف :مهدی گنجی

ویراستار :دکتر حمزه گنجی

نظرات