خود مهاری در کنترل استرس

توصیه: زندگی ادامه دارد...

هیچ فردی مایل نیست زندگی اش با خوشبختی همراه نباشد یا اینکه روزهای خوش و لذت بخش او اندک و انگشت شمار باشد . در هر صورت اگر کسی لذت ها را نادیده بگیرد باید پیامدهای منفی آن را هم بپذیرد . اما هر کجا که رنج کشیدن لازم باشد ، باید رنج کشید و هر کجا لازم باشد باید با مشکلات خداخافظی نمود و مجددا زندگی آغاز نمود . اگر شما توانستید این کار را انجام بدهید ؟

قادر خواهید بود یک راه حل بازگشت را برگزینید و به نظر می رسد این کار ، راه حلی بدون زحمت باشد . آنچه را ما می خواهیم به آن اشاره کنیم ، در واقع ، تنش هایی است که فقدان آنها باعث بیماری شده است .

در واقع شما در وضعیتی به سر می برید که آرامشتان به استرس تبدیل شده است . شما علیه محیط خارجی تان یک جو منفی ساخته و خود را دران غرق کرده اید . خود را در مشکلات فرو برده اید و هیچ کس نمیتواند شما را از این وضعیت خارج کند مگر اینکه پای خود را از روی ترمز بردارید تا قطار زندگیتان دوباره به راه خود ادامه دهد .

با مجموعه ای از انتخاب های ارادی شروع کنید . فردی را بیابید که انتظاراتی از شما داشته باشد مثلا گلدان ها یا باغچه هایش را آب بدهید ، از پرندگانش نگهداری کنید ، در هر حال یک کمک کوچک اینچنین برای خود در نظر بگیرید و برای گفتگو زمینه هایی فراهم کنید .

متقابلا برای انجام یک کار کوچک ، از طرف مقابل خواهش کنید اما هرگز فراموش نکنید انتظارتان از طرف مقابل ، تمام فکر و ذهنتان را اشغال  نکند . چرخه ی متقابلی از کمک های دوستانه و صمیمانه به وجود بیاورید .

شما باید آن قدر توانایی کسب کنید که اگر چیز ارزشمندی را از دست می دهید ، بتوانید آن را تحمل کنید ، خودتان را ریلکس کنید و توجه خود را بر فعالیت ها و کارهای آیندتان متمرکز نمایید .انتظارات خود را شکل دهید .

به عنوان مثال اگر دعوتی برای خوردن چایی از شما شد ، آن را بپذیرید و در مقابل ، شما هم دیگری را دعوت کنید . در این گفت گوها سعی نکنید فقط از مشکلات و کمبودها سخن به میان باورید ، چیزی که متاسفانه امروه بسیار متداول شده است بلکه درباره ی تجربیات خوب و لذت بخشی که با دوستان و آشنایان مشترک داشته اید ، نیز گفتگو کنید . رویدادهایی را تعریف کنید که باعث خوشی شما شده است .

اگربه دلیل انزوای طولانی ،دچار عدم اعتماد به نفس شده اید ، در صورت تکرار نشست ها این احساس از بین می رود ، هر چه تمرین بیشتر باشد ، به توانایی هایتان نزدیک تر خواهید شد . اگر توانستید به این وضعیت دست یابید ، باید سعی کنید کاری برای فرد دیگری نیز انجام دهید ، مثلا فرزندان کسی را که مشغله های فراوانی دارد یک روز نگهداری کنید و طی این روند ؛گفتگوهای جدیدی را شکل دهید ، گفتگوهایی که مضمون ان ها نو و جدید باشد و از گفتگوهای تکراری جدا بپرهیزید . این تقریبا همان چیزی است که مد نظر ماست ، یعنی ارتباطات انسانی و مطمئن باشید زمانی که این روند به چنین مرحله ای رسید ،دیگراین محیط پیرامون شماست که به سراغتان خواهد آمد و همان بده بستان انسانی ادامه می یابد .

همیشه به خاطر داشته باشید که :

مشکلات وجود دارند . برای اینکه ما آنها را حل کنیم نه اینکه آنها ما را حل کنند و از بین ببرند . مشکلات برای همه وجود دارند اما هرکس معتقد است مشکل خودش از همه ی مشکلات بدتر و غیر قابل حل تر است .

به خاطر بیاورید آرامشی را که بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره ی سختی به وجود می آید چه قدر لذت بخش است . حتما طعم چنین آرامشی را بارها چشیده اید .

 

منبع :کتاب خود مهاری در کنترل استرس

نویسنده :دکتر اسدالله رجب

انتشارات نشر آبی چاپ سوم 1390

 

نظرات