داروهای مصرفی دیابت

  • متفورمین یا گلوکوفاژ:

1)داروی کاهنده قندخون ناشتا در درمان دیابت نوع 2

2)مناسب درکنار ورزش ،رژیم غذایی و کنترل وزن

3)متفورمین معمولا همراه غذا استفاده می شود

  • گلی بنکلامید:

1)داروی خوراکی با اثرمتوسط

2)مقدار مصرف روزانه:2-1 بار حدود 30دقیقه قبل از غذا

3)مصرف قبل از  صبحانه

4)به دلیل پیشگیری ازافت قندخون ناشی از این دارو باید بعدازآن حتما غذا استفاده شود.

  • آکار بوز:

1)داروی کاهنده ی قندخون به همراه کنترل رژیم غذایی ویا سایر داروها

کاهش سطح خونی گلوکز در بیماران با دیابت نوع 2 که هایپرگلیسمی(قندخون بالا)آنها با رژیم غذایی به تنهایی و یا با رژیم غذایی و داروی ضد دیابت سولفونیل

اوره(گلی بن کلامید) کنترل نمی شود.

2)25 میلی گرم به همراه غذای اصلی

3)در شروع صرف غذا وهمراه باآن مصرف شود

  • پیوگلیتازون یا گلوتازون:

1)داروی ضد دیابت به میزان 1باردر روز همراه با غذا یا معده خالی

2)به صورت تک درمانی یا چند درمانی همراه با انسولین،متفورمین در دیابت نوع 2استفاده می شود

3)پیوگلیتازون همراه با رژیم غذایی وورزش برای بهبود کنترل قندخون استفاده می شود

4)درمان همراه با تنظیم رژیم غذایی و ورزش به منظور بهبود کنترل حالت گلیسمیک در بیمار با دیابت نوع 2

5)درمان ترکیبی با سولفونیل اوره(گلی بن کلامید)،متفورمین یا انسولین زمانی که تجویز تنهای پیوگلیتازون همراه با ورزش و رژیم غذایی سبب کنترل کافی حالت

 

گلیسمیک بیمار با دیابت نوع 2 نگردد

                                                                                                                                                                    

انسولین ها:                                                                       

  • NPH-Regular(شیری):

NPH:متوسط اثر-شیری رنگ

R:سریع الاثر-شفاف

با ترکیب RوN وتزریق آن قبل از صبحانه و قبل از شام می توان به طور نسبی قندخون را کنترل کرد.

  •  NovoMix(نوومیکس):

ترکیب 2نوع انسولین طولانی اثر و سریع الاثر می باشد،ترکیب  ،ترکیب معقولانه ای جهت حفظ قندخون بعد از غذا می باشد

نکات:

1)استفاده از آن باید منظم باشد

2)استفاده دقیق و سر وقت انسولین و میان وعده ها کاملا باید رعایت شود

3)نیاز به مصرف میان وعده الزامی است

4)مقدار تزریق انسولین صبح بیشتر ازشب است

5)همزمان با شروع غذا تزریق شود

  •  Lantus(لانتوس):

طولانی اثر-محلول شفاف

1)در طول 24 ساعت اثر ثابت و یکنواختی دارد،این میزان انسولین به کنترل قند خون در فاصله ی بین غذاها کمک می کند

2)تزریق آن 1 با در روز می باشد

3)به دلیل جلوگیری از نوسان قندخون باید هر 24 ساعت سروقت تزریق شود

  •  Novorapid(نوورپید):

سریع الاثر-سریع ترین و بهترین نوع انسولین

1)تزریق آن 1مرتبه در شبانه روز کافی است

2)نوورپید از 10 دقیقه قبل از غذا تا بلافاصله قبل و در حین و حتی بلافاصله بعد از غذا تزریق می شود

3)این انسولین قادر به کنترل قندخون بعد از غذا نیست بنابراین در هنگام استفاده این انسولین در صورت لزوم می توان قرص های ضدقند استفاده کرد.

نظرات