ديابت و فعاليت بدني

ديابت و فعاليت بدني

كاهش فعاليت جسمي سبب شده شمار مبتلايان به ديابت نوع 2افزايش يابد.

 با توجه اينكه چاقي مهم ترين عامل قابل اصلاح ابتلا به ديابت است، فعاليت جسمي و. ورزش، روش بسيار كارآمد ي در پيش گيري و درمان ديابت نوع 2تلقي مي شوند هنگام فعاليت، ماهيچه ها، قند يا گلوكز بيشتري از جريان خون مي گيرند به علاوه دراين شرايط، انسولين بهتر اثرمي كند ودرنتيجه، قند يا گلوكز به راحتي وارد سلول هاي ماهيچه اي ميشود بنابراين علاوه بر رعايت رژيم غذايي خاص ومصرف منظم وصحيح داروهاي تجويز شده ، مي توانيد از روش مفيد، موثر و بي ضرر ديگري در پيشگيري و درمان ديابت استفاده كنيد . ورزش كردن و داشتن فعاليت بدني منظم و مستمر، بهترين توصيه به بيماران ديابتي است.

منبع : www.karnil.com

نظرات