دیابت و روزه داری

بسیاری از بیماران دیابت بدون راهنمائی پزشکی لازم شروع به روزه داری می کنند. که می تواند منشأ بروز عوارض نگران کننده در این بیماران باشد . لذا قبل از حلول ماه مبارک رمضان بهتر است بیماران دیابتی، توصیه ها و راهنمائی لازم برای ورود به روزه داری را از گروه مراقبین بهداشت و پزشک خود دریافت کنند .

خطرات مرتبط با روزه داری در افراد دیابتی

 اگر ماه مبارک رمضان مقارن با فصول گرم سال باشد ، به دلیل ساعت های طولانی غذا نخوردن ، احتمال کم آبی بدن تشدید می شود وخطرات زیر بیمار دیابتی را تهدید میکند: 

  • افت قند خون
  • افزایش قند خون
  • از دست رفتن آب بدن و افزایش احتمال لخته شدن خون در داخل رگ های خون
  • کتواسیدوز و اغمای دیابتی به علت افزایش زیاد قند خون

 

واحد تغذیه انجمن خیریه دیابت جنان

 آقای مهدی زاده

نظرات