ذهن آگاهی چیست ؟

ذهن آگاهی چیست ؟
وقتی ابتدا ، کتاب تله شادمانی را می نوشتم در سال (۲۰۰۶) ، تا اواسط کتاب ، اصلا کلمه ذهن آگاهی را مطرح نکردم ، چون قبل از آن زمان تقریبا هیچ کس معنای آن را نمیدانست.
ولی خب ، الان زمان تغییر کرده است . در دهه اخیر ، انفجاری از علاقه نسبت به موضوع ذهن آگاهی به وجود آمده است ،و الان اتفاقا مسئله اینجاست که مردم فکر میکنند که دقیقا معنای آن را می دانند ، به عنوان مثال ،بسیاری از افراد فکر می کنند یک مدلی از مراقبه و مدیتیشن است ، یا ریلکسیشن( آرام سازی بدنی ) یا تفکر مثبت است ، و یا شاید از مکتب بودیسم آمده، در حالیکه هیچکدام از این مواردی که ذکر شد ، درست و دقیق نیست . بهتر است روشن کنیم که ذهن آگاهی دقیقا چیست !
میتوانیم بگوئیم ذهن آگاهی مجموعه ای از ابزارهای روانشناختی است که سلامت ، بهزیستی و کیفیت زندگی شما را ارتقا می دهد . ابزارهای مختلف بسیاری درون این مجموعه وجود دارند که هر کدام هدف مجزایی دارند .
ابزارهایی وجود دارند که به شما در تمرکز و انعطاف در توجه کمک میکنند ، اینکه توجهتان را روی فعالیتی اگاهانه بگذارید، و این کار را با شش دانگ حواستان انجام دهید .
بخش دیگری از ابزارها هستند که به شما در فاصله گرفتن و جدا شدن از افکار آزار دهنده و ناکارامدتان کمک میکنند .
بخش دیگری از فعالیت ها به شما کمک میکنند که فضایی برای هیجانات درد اورتان باز کنید و به ان ها اجازه بدهید که از شما گذر کنند .
قسمت دیگری از مهارتها شما را قادر میسازند که لذت ببرید ، قدردان لحظاتتان باشید و میزان رضایتتان از فعالیت های لذت بخش را افزایش دهید .
تمامی این مهارت های مختلف یک عامل مشترک دارند : همه ی ان ها توجه را در مسیر خاصی هدایت میکنند ، همراه با نگرشی توام با گشادگی، کنجکاوی ، و انعطاف پذیری
انعطاف پذیری یعنی بتوانیم توجهمان را به هر جایی که به حالمان مفید تر و سودمندتر است، متمرکز کنیم .این نقطه ی مفید و سودمند ممکن است در جهان درونی مان یعنی افکار و احساساتمان باشد ، یا شاید در دنیای بیرونی باشد که از طریق حواس پنجگانه مان آن را ادراک میکنیم ، همچنین ممکن است توجه باریکمان را درگیر خود کند و یا توجه گسترده مان را . فرقی نمیکند روی چه چیزی تمرکز کنیم ، افکار و احساساتمان کلمات و اقداماتمان، یا جهان پیرامونمان!هدف ما این است که این کار را با گشودگی و کنجکاوی نسبت به همه ی آنچه توجه میکنیم ، انجام دهیم .
پس ما میتوانیم ذهن آگاهی را این طور تعریف کنیم : مجموعه ای از مهارتهای روانشناختی که زندگی را غنی میکنند ، و شامل توجه توام با گشودگی ، کنجکاوی و انعطاف پذیری است .


نویسنده: دکتر راس هریس
مترجم : سحر محمدی


ذهن آگاهی میتواند در مورد زندگی روزمره و بیرون آمدن از افسوس گذشته و اضطراب آینده باشد و در لحظه حال زندگی کردن و احساس توجه و تمرکز به لحظه حال در ساعاتی از روز باشد و یا همچنین توجه و تمرکز به آنچه میخوریم و ذهن آگاهی در خوردن باشد و اینگونه میتوان هم در خوردن خودرا کنترل کرد و هم با زندگی در لحظه حال احساسات منفی خودرا کنترل کنیم .
و نتیجه ی همه این ها کنترل استرس و کنترل قند خون و رسیدن به زندگی شاد و توام با آرامش است .

نظرات