رتینوپاتی دیابتی در کودکان و نوجوان

  دیابت،بیماري متابولیکی است که می تواند منجر به عوارض شدید و مرگ زودرس شود.کودکان مبتلا به دیابت در معرض ابتلا به عوارض دیابت از جمله عوارض ماکروواسکولار(سکته مغزي ، انفارکتوس میوکارد و بیماري عروق محیطی) و میکرووسکولار (رتینوپاتی دیابتی ، نوروپاتی ، نفروپاتی) هستند. یکی از عوارض میکرووسکولار دیابت، رتینوپاتی دیابتی است که یک عارضه جدید محسوب شده و با وجود اینکه اغلب در مراحل اولیه، بدون علامت است؛ ممکن است به مرحله تهدید کننده بینایی و یا حتی کوري پیشرفت نماید. به نظر می رسد که مدت زمان ابتلا به دیابت قبل از بلوغ به شدت با پیشرفت رتینوپاتی دیابتی در ارتباط است. هم چنین پیشرفت رتینوپاتی دیابتی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک سریعتر از افراد مبتلا به دیابت نوع دو می باشد .به گونه اي که به ازاي هر واحد افزایش سطح هموگلوبین اي وان سی، خطر رتینوپاتی دیابتی در بین جوانان مبتلا به دیابت نوع یک و دو به ترتیب 20 و 30 درصد افزایش می یابد. رتینوپاتی دیابتی داراي عوامل خطر مختلفی است که به سن شروع یا تشخیص دیابت، مدت بیماري و کنترل قند خون وابسته است.گایدلاین هاي مربوط به غربالگري رتینوپاتی دیابتی متفاوت است. گایدلاین اخیر بریتانیا، غربالگري سالانه افراد مبتلا به دیابت 12 سال به بالا را بر اساس شیوع کم رتینوپاتی دیابتی در کودکان کم سن تر، توصیه می کند. بیماران دیابتی زیر 12 سال می باید توسط پزشک تحت بررسی دقیق قرار گرفته و در صورت لزوم به متخصص چشم مراجعه کنند.

  روش هاي فعلی براي درمان رتینوپاتی دیابتی شامل فتوکوآگولاسیون ماکولا، فتوکواگولاسیون نواحی محیطی شبکیه و همچنین و درمان دارویی است.

  دیابت مشکل عمده پزشکی در سراسر جهان است که مجموعه ای از عوارض سیستمیک طولانی مدت را ایجاد می کند که تاثیر قابل توجهی بر روی بیمار و همچنین جامعه دارد، زیرا این بیماری معمولا افراد را در بیشترین سال های عمر خود تحت تاثیر قرار می دهد.مطابق با کنترل و عوارض دیابت، آزمایش کنترل دیابت و حفظ سطح HbA1C در محدوده 7-6% می تواند پیشرفت رتینوپاتی دیابتی را بطور قابل توجهی کاهش دهد و به درمان و مدیریت بیماری نیز کمک کند.

منبع:

 یوسف علیزاده و همکاران، رتینوپاتی دیابتی در کودکان و نوجوان: مروری کوتاه، فصلنامه علمی پژوهشی پرستاري دیابت زابل، سال10، شماره1، زمستان

نظرات