زانوی ضربدری ( قسمت اول )

     زانوی ضربدری یا زانوی برون گرد به تغییر شکل زاویه دار شدن ساق پا اطلاق می شود. در این حالت مچ پاها از یکدیگر فاصله گرفته و زانوها به هم چسبیده اند. به پای ضربدری، پای ایکس(x) نیز  گفته می شود.

علائم

 • نزدیک شدن زانوها به خط میانی بدن
 • دور شدن قوزک های داخلی از یکدیگر
 • کوتاهی تاندون آشیل
 • سائیدگی زانوها به یکدیگر هنگام راه رفتن
 • خستگی زودرس به هنگام راه رفتن و دویدن
 • درد پشت ساق وجلوی ران
 • کوتاهی قد
 • آرتروز زودرس
 • بروز عوارض ثانویه (کف پای صاف)
 • افزایش وزن
 • سائیدگی بیش از حد کناره داخلی کفش
 • تمایل کششکک ها به خارج و احتمال بروز نیمه در رفتگی
 • راه رفتن با پای چرخیده به خارج یه به طور عکس با پنجه چرخیده به داخل
 • علل
 • وراثت
 • راه رفتن زودرس کودک
 • بیماری های موثر بر استخوان و ساختار مفصل زانو (نرمی استخوان،آرتروز)
 • شکستگی و بد جوش خوردن سطوح مفصلی زانو
 • کاهش زاویه بین سر و گردن استخوان ران و تنه
 • رشد بیش از اندازه کندیل داخلی در مقایسه با کندیل خارجی
 • پارگی کپسول و رباط داخلی زانو و کوتاهی کپسول و رباط خارجی زانو
 • ضعف عضلات نیم غشایی و نیم وتری
 • کوتاهی عضلات کشنده پهن نیام و دو سر رانی

 

منبع: کتاب حرکات اصلاحی  سه استاد ترجمه دکتر دانشمندی و دکتر قراخانلو و دکتر علیزاده انتشارات سمت سال چاپ 1397

نظرات