زخم فشاری در سالمندان دیابتی مبتلا به کووید 19

سالمندان علي الخصوص سالمندان مبتلا به ديابت به دليل نقص نسبي سيستم ايمني و بيماري زمينه اي در برابر بيماري هاي عفوني آسيب پذيرترند و به دلايل مختلفي مستعد ابتلا به كوويد- ١٩ هستند. بالطبع اين شرايط موجب آثار سوء زيادي در سلامت جسمي سالمند مي گردد كه يكي از اين آثار زخم هاي فشاري هستند.

از آنجائيكه سيستم ايمني سلولي كه اساسي ترين ركن سيستم ايمني در برابر عفونت هاي ويروسي است و در افراد سالخورده ضعيف مي شود . علاوه بر آن، در سالمندان مبتلا به ديابت اين سيستم ضعيف تر نيز مي شود، بدين صورت كه توانايي بدن در جلوگيري از پخش شدن عفونت كاهش مي يابد. بدين ترتيب، ويروس كوويد- ١٩ موجب عوارض تنفسي و علايم التهابي مي شود كه اغلب در سالمندان ديابتي با مرگ و مير و شدت بالاتري همراه است.

زخم ها ی متعددی در افراد دیابتی ممکن است بروز کند كه بعلت كاهش خونرساني به بافت پوست و در نهايت ايسكمي بافت ايجاد مي گردند.سالمندان ديابتي مبتلا به كوويد- ١٩ بعلت التهاب شديد، عوارض عروقي، عدم تحرك، موقعيت خوابيده به روي شكم و اتصالات تنفسي بيشتر در معرض زخم فشاري قرار دارند. تغييرات سطح انسولين و نيز تغييرات سطح سيتوكاين ها در افزايش التهاب و ايجاد زخم فشاري نقش دارند.

بر اساس نتايج  مطالعات مختلف ، نقش تغذيه در زمينه زخم هاي فشاري، اهميت تغذيه درسالمند مبتلا به ديابت علي الخصوص در زمينه مصرف پروتئين، آب، ويتامين ها و مواد معدني بسيار زياد است. كم آبي پوست را نسبت به ايجاد زخم هاي فشاري آسيب پذير تر مي سازد. بنابراين آموزش تغذيه و رژيم غذايي و نيز آموزش نحوه مديريت ديابت به بيمار و خانواده و نيز ارزيابي، پايش و برنامه ريزي تغذيه اي نيز در سالمندان براي پيشگيري از ايجاد زخم ضروري بنظر مي رسد. تغيير وضعيت قرار گيري و بررسي شاخص هاي مستعد كننده زخم مانند ميزان رطوبت و اصطكاك و فشار مي بايست انجام شوند تا خطر ايجاد زخم فشاري در سالمندان مبتلا به كوويد- ١٩ كاهش يابد.

منبع:

 هومن محمدطالبي و همکاران: فصلنامه علمي پژوهشي پرستاري ديابت زابل، سال ٩، شماره ٢، بهار1400،صفحات: 1442-1431

نظرات