شروع کلاسهای تابستانه کودکان دیابتی

این کلاسها به همت مربیان دانشکده فنی و حرفه ای سمیه ویژه کودکان دیابتی با موضوعات آموزش هنر به کودکان،تهیه کاردستی،خمیر سازی و...بصورت هفتگی برگزار می گردد.

نظرات