شرکت بیماران دیابتی در مسابقات دارت استانی

مسابقات انتخابی دارت استان ویژه مسابقات کشوری باحضور4نفر ازبیماران دیابتی انجمن در25 دیماه وانتخاب خانم ها فاطمه رفاهیتی،زهرا هوشیار و آقای سپهر احمدی جهت شرکت در مسابقات کشوری بهمن ماه      

نظرات