فاکتورهاي خطر در بيماران ديابتي مبتلا به عوارض دهاني

   تغییرات ماکروواسکولار و میکروواسکولار دیابت باعث ایجاد عوارض مختلفی در دهان می شوند از جمله خشکی دهان،عفونت های مختلف قارچی(مثل کاندیازیس)، عفونت های ویروسی( تبخال های وسیع و طولانی مدت) و عفونت های باکتریایی( پوسیدگی ها و آبسه های دندانی،ژنرویت و پریودنتیت، سیالادنیت)، تاخیر در ترمیم زخم ( زخم ها و عفونت های طولانی بعد از کشیدن دندان)، سوزش دهان که هر کدام از این تظاهرات تعدادی ریسک فاکتور شناخته شده مربوط به خود دارند که اگر فرد مبتلا به دیابت همزمان دارای آن ریسک فاکتورها باشد در خطر بالاتری برای ابتلا به این عوارض دهانی قرار خواهد گرفت.

مطالعات نشان دادند که شیوع این عوارض در ارتباط با فاکتورهایی مثل رنگ پوست، جنس، قرارگیری در معرض ریسک فاکتورها، شرایط سلامت عمومی افراد در سطح جهان متفاوت است. افزایش سن، استفاده از دندان مصنوعی و سیگار می توانند سبب افزایش تظاهرات دهانی در بیماران دیابتی شوند، بنابراین ، آموزش و توجه بیشتر به این موارد و ارجاع بموقع به متخصصین بیماری های دهان توصیه می شود.

منبع :
اکرم قدیری اناری و همکاران : بررسي شيوع فاکتورهاي خطر در بيماران ديابتي مبتلا به عوارض دهاني، كومش- جلد 21 ،شماره 3 )پياپی 75 (، تابستان1398

نظرات