فراواني سندرم متابوليک در بيماران ديابتي نوع ۲

فراواني  سندرم متابوليک در بيماران ديابتي نوع ۲ با استفاده از تعاریف زير محاسبه می گردد:

 • معيارهاي سومين ميزگرد برنامة ملي آموزش کلسترول، درمان بزرگسالان NCEP/ATP III عبارتند از سه مورد يا بيشتر از موارد زير:
 • چاقي مرکزي: اندازة دور کمر بيشتر از ۱۰۲ سانتي متر در مردان و بيشتر از ۸۸ سانتي متر در زنان.
 • تري گليسريد ≥ ۱۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر يا مصرف دارو جهت هيپرتري گليسريدمي.
 • کلسترولHDL کمتر از 40 ميلي گرم در دسي ليتر در مردان و کمتر از ۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر در زنان يا مصرف دارو جهت ميزان پايين کلسترول HDL.
 • هيپرتانسيون: فشار خون سيستولي ≥130 ميلي متر جيوه يا دياستولي ≥ ۸۵ ميلي متر جيوه يا مصرف داروي ضد فشار خون.  
 • گلوکز ناشتاي پلاسما ≥100 ميلي گرم در دسي ليتر يا مصرف داروي ضد ديابت يا تشخيص قبلي ديابت نوع2 .
 • معيارهاي بنياد ملي ديابت IDF عبارتند از:

        چاقي مرکزي (اندازة دور کمر ≥ ۹۴ سانتي متر در مردان و ≥ 80 سانتي متر در زنان) به علاوة دو مورد يا بيشتر از موارد زير:

 • تري گليسريد ≥ ۱۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر يا مصرف دارو جهت هيپرتري گليسريدمي.
 • کلسترول HDL کمتر از ۴۰ ميلي گرم در دسي ليتر در مردان و کمتر از ۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر در زنان يا مصرف دارو جهت ميزان پايين کلسترول .
 • هيپرتانسيون: فشار خون سيستولي ≥ ۱۳۰ ميلي متر جيوه يا دياستولي ≥ ۸۵ ميلي متر جيوه يا مصرف داروي ضد فشار خون.
 • گلوکز ناشتاي پلاسما ≥ ۱۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر يا مصرف داروي ضد ديابت يا تشخيص قبلي ديابت نوع2.

  منبع:

  فرشيد فرداد و همکاران: فراواني سندرم متابوليک و عوامل پيشگويي کنندة آن در بيماران ديابتي نوع ۲ در اهواز، مجلة علمي پزشكي جندی شاپور، دورة ١١ ، شمارة ٢،1391

نظراتمعرفی کتاب
کتاب "حالا من چی بخورم" برای کمک به ساده سازی زندگی روزانه ی افراد دیابتی از طریق آموزش مهارت های تغذیه پایه و تغییرات رفتاری نوشته شده است.
این آموزش ها به شما کمک می کند تا در هر موقعیتی، از جمله سفر یا بیرون از منزل، هنگام غذا خوردن، تصمیم درست را اتخاذ و غذای مناسبی انتخاب کنید و لذت غذای دلخواهتان را بچشید...
شما عزیزان می توانید جهت تهیه کتاب به واحد روابط عمومی انجمن خیریه دیابت جنان واقع در خیابان دانش، روبروی کوچه شهید اناری مراجعه نمایید. چنانچه امکان مراجعه حضوری وجود ندارد با ما تماس بگیرید تا کتاب از طریق پست به آدرس شما ارسال گردد.

جنان چگونه به من کمک میکند؟

عضویت در جنان
درخواست بازدید از منزل

لینک مفید
شبکه های اجتماعی