مشکلات  کف پا و ساق پا در دیابتی ها

50 تا 75% موارد قطع اندام تحتانی در بیماران دیابتی انجام می گیرد.

3 عارضه دیابت که خطر بروز عفونت های پا را افزایش می دهد:

  • اختلال در عصب حسی: باعث کاهش احساس درد و فشار می شود.
  • اختلال در عصب حرکتی : با ایجاد کوچک شدن عضلانی پاها را تغییر می دهد.
  • بیماری محیطی: خون رسانی ضعیف اندام های تحتانی باعث تاخیر در التیام زخم ها می شود.

ضعف سیستم ایمنی: کاهش قند خون، توانایی گلبول های سفید اختصاصی را در جهت از بین بردن باکتری ها کاهش می دهد. بنابراین در مواردی که دیابت شما به خوبی کنترل نمی شود، مقاومت در برابر بعضی از عفونت های مشخص کاهش می یابد.

نوعی اختلال عصبی (اتونومی) به خشکی پوست و ترک خوردن آن می انجامد.

بروز زخم های پای دیابتی با آسیب دیدگی بافت نرم پا،تشکیل شکاف بین انگشتان پا یا روی پوست خشک پا یا تشکیل پینه (کالوس) آغاز می شود.

شما صدمات وارده به پای خود را به علت بی حسی موجود حس نمی کنید. ترشح، تورم، قرمزی ساق پا ممکن است اولین علامتی باشد که شما را متوجه می سازد.

 

مشکلات کف پا و ساق پا از کتاب بیماری دیابت، منتقد و ارسال شده توسط : یاشار ایوبی، سال انتشار:1396

نظرات