مقایسه حافظه و عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با افراد عادی

 

در سطح جهان میزان شیوع دیابت نوع دو در حال افزایش است. با توجه به اطلاعات روز افزونی که در مورد دیابت به دست می آید، این بیماری علاوه بر افزایش خطر بروز بیماری های قلبی عروقی، سکته و اختلالات کلیوی، منجر به تاثیرات مخربی در عملکرد مغز می شود. دیابت می تواند بر بافت مغز تاثیر گذارد، طوری که به عنوان عامل خطرزا برای زوال عقل شناخته شده است. زوال شناختی به بیماری های مرتبط با سن که مهارت های حافظه و تفکر را تحت تاثیر قرار می دهد، گفته می شود. امروزه مطالعات گسترده ای ارتباط دیابت نوع دو با اختلالات شناختی را در این بیماران کاهش قابل ملاحظه ای را نشان داده اند. در این بیماران کاهش قابل ملاحظه ایی در  عملکردهای شناختی گزارش شده است که با وجود ضایعاتی در ماده سفید مغز، آتروفی مغزی و وجود میکروانفارکتوس هایی در مغز همراه بوده است. به نظر می رسد که عوامل مرتبط با دیابت نوع دو مانند دیس لیپیدمی و بیماری های عروق محیطی حتی می توانند در افراد سالم نیز روی مغز تاثیرگذار باشند. برای مثال چاقی را با اختلالات شناختی مرتبط گزارش کرده اند. در همین راستا تاکید شده است که در صورت تشخیص و درمان به موقع دیابت می توان به طور چشمگیری از بروز اختلالات شناختی مانند زوال حافظه جلوگیری کرد  و با بهبود در روند کنترل دیابت بیماران، میزان عملکرد شناختی آنان را بهبود بخشید.

 

منبع: مقایسه حافظه و عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با افراد عادی،  شفيعى کندجانى و همکاران. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. فروردين و ارديبهشت 1401

نظرات