موفقیت تیم های ورزشی انجمن خیریه دیابت جنان در مسابقات ورزشی

تیم های دارت و شطرنج انجمن خیریه دیابت جنان در مسابقات کشوری بیماران دیابتی که مهرماه 1396 در اصفهان برگزار شد موفق به کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی این مسابقات شدند.

در این مسابقات از بین 16 استان شرکت کننده، در 2 رده سنی زیر 25 سال و بالای 25 سال تیم دارت انجمن خیریه دیابت جنان موفق به کسب عنوان قهرمانی و تیم شطرنج انجمن موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شدند.

 

نظرات