نشانه های نوازش معنوی

بعضی از نوازش های زندگی به نوازش های معنوی برمی گردد که کودک معنوی و بالغ معنوی شما و همسرتان برای ابراز آن ها فعال می شوند و در نتیجه افکار ، احساسات و رفتارهای این فرهنگ و ادبیات را رعایت می کنید .

برخی از این حالت ها عبارتند از :

 • وقتی زن و مردی با هم در برابر خالق هستی برای یکدیگر دعا می کنند .
 • وقتی بارها برای سلامتی همسرتان دعا می کنید ،او را نوازش می دهید .
 • وقتی برای موفقیت شغلی و تحصیلی خود بارها دعا می کنید .
 • وقتی برای سلامتی همسرتان در سفر نذر می کنید .
 • وقتی پشت سر همسر خود آب می پاشید . 
 • وقتی کنار سفره ی هفت سین با تمام وجود برای موفقیت همسرتان نیایش می کنید .
 • وقتی همیشه و همه جا از همسر خود با احترام یاد می کنید و هر جا می روید به او اطلاع می دهید.
 • وقتی او را به اماکن معنوی می برید تا آرامش بگیرید .
 • وقتی نشانه های معنوی مانند انگشتر یا گردنبند را به دست همسر خود می بندید .
 • وقتی تمثیل یا داستانی عرفانی را با صدای بلند برای همسرتان می خوانید .
 • وقتی همسرتان را به رعایت ارزش های اخلاقی ترغیب می کنید و به او پاداش می دهید .
 • وقتی شرایط را طوری تسهیل می کنید که همسرتان نوازش های معنوی خود را از طبیعت می گیرد .

این ها جزئی از هزاران رفتار معنوی هستند که وقتی آن ها را در وجود و رفتار همسرتان می بینید او را تشویق می کنید یا می نوازید و هر دو به آرامش و رضایتی درونی می رسید .

بازی های نوازش معنوی

بهتر است تا آنجا که می توانید نیایش های معنوی خود را به آداب و آیین تبدیل کنید . اگر از عقیده و دین خاصی پیروی می کنید ،با هم به نیایش بپردازید ، چون شکلی از نوازش دادن است . اوقاتی را در روز ، هفته ، ماه و سال به نیایش های معنوی دو نفره اختصاص دهید تا آرامش ، رضایت و نوازش بعد از آن را حس کنید .

برای خودتان فضایی معنوی در خانه یا طبیعت تدارک ببینید . در خانه لباس راحت بپوشید و حرکات ریتمیک ناخودآگاه انجام دهید . به موسیقی عرفانی معنوی مانند دف گوش دهید و به عالم خلسه ی معنوی بروید . با این کار فضای معنوی به وجود می آورید که هر دو از یکدیگر نوازش می گیرید .

سعی کنید کتاب های حاوی مفاهیم عمیق معنوی ،حکایت ها و تمثیل های عرفانی را با هم بخوانید . این رفتار ، ابعاد نوازشی عمیقی برای کودک معنوی زن و مرد دارد و به رابطه آن ها ، طراوت و تازگی دوباره می بخشید .

منبع :کتاب نوازش در روابط زناشویی (راهکارهای افزایش سواد نوازشی زن و شوهرها )

نویسنده :دکتر علی شمیسا انتشارات نسل نواندیش 1393

نظرات