نشست صمیمانه اساتید و متخصصین عفونی کشور

عصر روز پنجشنبه  8 مهرماه  60 نفر از اساتید و متخصصین عفونی کشور،مسئولین و پزشکان شهرستان در نشست صمیمانه ای که با همکاری مرکز ازن تراپی جناب آقای پروفسور ایزدی و انجمن خیریه دیابت جنان برگزار گردید شرکت نمودند که پس از پخش کلیپ زخم پای بیماران دیابتی انجمن و ارائه یادبودهایی از طرف شهردار محترم از دومین مرکز کمک درمانی ازن شهرستان بازدید نمودند و همچنین با انجمن خیریه دیابت جنان و نحوه ارائه خدمات به بیماران آشنا گردیدند.

 

    

 
 

نظرات