نقش روانشناسی در کنترل دیابت

روانشناسان چه کمکی به بیماران دیابتی می کنند؟

روانشناسان نقش مهمی در کمک به بیماران دیابتی برای مدیریت بیماریشان دارند. دیابت، استرس و چالش زیادی برای افراد مبتلا به این بیماری و نیز نزدیکانشان ایجاد می کند. روانشناسان به بیماران مبتلا به دیابت کمک می کنند تا تغییرات رفتاری، هیجانی و اجتماعی مورد نیاز برای مدیریت بیماری شان را آسان تر اعمال کنند. پذیرش بیماری و پیامدهای آن که شامل احساس افسردگی، اضظراب و ناکامی است، برای بیماران سخت است و نقش روانشناسان کمک به فرد مبتلا و خانواده او برای پذیرش ومدیریت این بیماری است. تحقیقات نشان داده است که زنان جوان مبتلا به دیابت نوع یک، در معرض ابتلا به بی اشتهایی عصبی و از دست دادن شدید وزن قرار دارند.

متقاعد کردن افراد مبتلا به دیابت نوع2 برای اعمال تغییرات رفتاری در زندگی شان ، یکی از وظایف مهم روانشاسان است.بسیاری از افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نگران این موضوع هستند که نتوانند با تکیه بر سبک زندگیشان و مصرف دارو، بیماریشان را مدیریت کنند.

 مشکلات اجتماعی یکی دیگر از مشکلات افراد مبتلا به دیابت است. معمولا افرادی که چنین مشکلاتی ندارند نمی توانند حال و روز افراد مبتلا به این مشکل را درک کنند. برای مثال، ممکن است دوستان فرد مبتلا به دیابت با گفتن این که " یکبار خوردنش که اشکالی نداره ..." از فرد مبتلا بخواهند غذایی را همراه با آنها مصرف کند که برایش مضر است.

روانشناسان به بیماران کمک می کنند تا بیماری شان را راحت تر بپذیرند و تغییرات رفتاری مورد نیاز برای مدیریت این بیماری را به تدریج کسب کنند. روانشناسان با آموزش مهارت های مدیریت استرس ، میزان قند خون خود را کنترل کنند تا بیماری شان تشدید نشود.

بخش دیگر کار یک رونشناس دیابت، ایجاد انگیزه در افراد مبتلا به دیابت برای ادامه روند درمان های روانشناختی و حفظ تغییرات مطلوب است. در مواقعی که نیاز به مشارکت خانواده فرد باشد، روانشناسان از طریق زوج درمانی یا خانواده درمانی ، به نزدیکان فرد مبتلا به دیابت برای مدیریت بهتر این بیماری کمک می کنند.

یافته های حاصل از تحقیقات نشان می دهد که مداخلات روانشناختی مبتنی بر اعمال تغییرات رفتاری در کمک به انجام برنامه های خودمراقبتی توسط بیماران مبتلا به دیابت موثر بوده است. مداخلاتی که با هدف کاهش اضطراب و افسردگی بیماران دیابتی انجام شده است نقش موثری در افزایش کیفیت زندگی این دسته از بیماران داشته است.

نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد مداخلات روانشناختی با هدف افزایش انگیزه در بیماران دیابتی می تواند انگیزه لازم برای ایجاد و حفظ تغییرات مربوط به حوزه خودمراقبتی را در این گروه از بیماران تامین کند.

بنابراین اگر مبتلا به دیابت هستید می توانید با استفاده از دریافت خدمات روانشناختی ، بیماری خود را به شکل موثرتری مدیریت کنید.

 

نظرات