نكاتي پيرامون رژيم غذايي در ديابت دوران بارداري

1- در مبتلايان به ديابت بارداري كنترل قند با رعايت یک برنامه غذايي متعادل، ورزش منظم و مناسب اين دوران و در برخي موارد با مصرف انسولين امكان پذير مي باشد.

2-  در اين دوران، منظور از برنامه غذايي كاهش وزن نيست بلكه هدف، تأمين روند ثابت و صحيح افزايش وزن طبيعي در بارداري است و بهتر است در اين دوران برنامه غذايي طبق دستور پزشك معالج توسط كارشناس تغذيه تنظيم گردد.

 

منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟): تغذیه ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار1398

 

نظرات