همایش های آموزشی

ردیف

روز وتاریخ

مکان

سخنران

توضیحات

1

دوشنبه 25/1/93

بیمارستان شهید منتظری

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل-آموزش انسولین

2

دوشنبه 25/1/93

شبکه بهداشت تیران

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل-آموزش دیابت

3

دوشنبه 25/1/93

رضوانشهر

آقای دکتر اطروشی

ویژ عموم-آموزش دیابت

4

یکشنبه 21/2/93

بیمارستان شهید منتظری

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل- دیابت

5

یکشنبه 21/2/93

شبکه بهداشت تیران

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل-تغذیه

6

سه شنبه 27/3/93

بیمارستان شهید منتظری

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل-تغذیه و دیابت

7

سه شنبه 27/3/93

سالن ابن سینا

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل بیمارستان منتظری-تغذیه

8

سه شنبه 27/3/93

شبکه بهداشت تیران

آقای دکتر اطروشی

ویژه رابطین ادارات-آموزش دیابت

9

سه شنبه 27/3/93

شهرداری

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل-آموزش دیابت

10

سه شنبه 27/3/93

مهدیه

آقای دکتر اطروشی-

خانم دکتر میرزائی

ویژه عموم-دیابت،تغذیه

11

سه شنبه 14/5/93

عسگران

آقای دکتر اطروشی

ویژه رابطین ادارات-دیابت و تغذیه

12

سه شنبه 14/5/93

شهرداری مرکزی

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل شهرداری ها- آموزش دیابت

13

سه شنبه 14/5/93

مهدیه

خانم دکتر صالحی دوست

ویژه بیماران و عموم مردم-عوارض دیابت و تذیه

14

سه شنبه 18/6/93

مهدیه

آقای مصطفایی

ویژه بیماران و عموم مردم-ورزش

15

چهارشنبه 19/6/93

فرهنگ سرای خارون

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل شهرداری ها-دیابت و تغذیه

16

چهارشنبه 19/6/93

عسگران

آقای دکتر اطروشی

ویژه رابطین ادارات وعموم مردم - تغذیه همراه با تست قند رایگان

17

سه شنبه 6/8/93

فرهنگ سرای خارون

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل شهرداری ها-دیابت و تغذیه همراه با تست قند خون

18

سه شنبه 6/8/93

اداره برق

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل-دیابت

19

چهارشنبه 10/10/93

بیمارستان بهنیا تیران

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرستاران-دیابت

20

چهارشنبه 17/10/93

هلال احمر

آقای دکتر اطروشی

ویژه پرسنل و رابطین-دیابت

21

دوشنبه 29/10/93

ویلاشهر

آقای شاپوری

ویژه نیروهای لشکر-آموزش دیابت

22

یکشنبه 25/11/93

دبستان  دخترانه آزادی

آقای شاپوری

ویژه والدین ومربیان-آموزش دیابت و تغذیه

23

چهارشنبه 6/12/93

اداره برق

آقای اطروشی

ویژه پرسنل دیابت و تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع):

همچنین در ایام محرم به مدت 20شب درحسینه اعظم و مسجد النبی برنامه سخنرانی با همکاری پزشکان برای عموم برگزار گردید.

 

نظرات