همایش پیاده روی خانوادگی

 برگزاری همایش پیاذه روی خانوادگی و انجام طرح پایش سلامت به مناسبت هفته تربیت بدنی در روز جمعه 23 مهر ماه با همکاری هیئت ورزش همگانی    

نظرات