هنر تندرست ماندن

گزیده کتاب :

اگر می خواهید تندرست بمانید :

1.احساساتتان را بیان کنید .

هیجانات و احساساتی که سرکوب یا پنهان شده باشند به بیماری هایی نظیر ورم معده ،زخم معده ،کمر درد و درد ستون فقزات منجر می شوند .

سرکوبی احساسات به مرور زمان حتی می تواند به سرطان هم بیانجامد .در ان زمان است که ما به سراغ یک محرم می رویم و رازها و خطاهای خود را با او در میان می گذاریم .گفتگو ،صحبت کردن ،کلمات وسیله درمانی قدرتمندی هستند .

2.تصمیم گیری کنید .

افراد دو دل و مردد دچار دلهره و اضطراب هستند . دو دلی و بی تصمیمی باعث می شود که مشکلات و نگرانی ها روی هم انباشته شوند . تاریخ  انسان بر اساس تصمیم گیری ها ساخته شده است . تصمیم گیری دقیقا به معنی چشم پوشی اگاهانه از بعضی مزایا و ارزش ها برای بدست اوردن بعضی دیگر است . افراد مردد در معرض بیماری های معدی ،دردهای عصبی و مشکلات پوستی قرار دارند .

3.به دنبال راه حل ها باشید .

افراد منفی ،مشکلات را بزرگ می کنند و راه حل ها را نمی یابند . ان ها غم و غصه ،شایعه و بدبینی را ترجیح می دهند . روشن کردن یک کبریت بهتر از تاسف خوردن از تاریکی است .زنبور موجود کوچکی است اما یکی از شیرین ترین چیزهای جهان را تولید می کند . افکار منفی باعث تولید انرژی منفی می شوند که ان ها نیز به نوبه خود تبدیل به بیماری می گردند .

4.در زندگی اهل تظاهر نباشید .

کسی که واقعیت را پنهان  نگه می دارد ،تظاهر می کند و همیشه می خواهد راحت و خوب و کامل به نظر دیگران برسد ،در واقع بارسنگینی را بر دوش خود قرار می دهد .مثل یک مجسمه برنزی با پایه های گلی . هیچ چیز برای سلامتی بدتر از نقاب به چهره داشتن و زندگی کردن با تظاهر نیست . این گونه افراد زرق و برق زیاد و و ریشه و مایه اندکی دارند و مقصد ن ها داروخانه ،بیمارستان و درد است .

5.واقعیت ها را بپذیرید.

سر باز زدن از پذیرش واقعیت ها و عدم اتکا به نفس ،ما را از خود بیگانه می سازد . هسته ی اصلی یک زندگی سالم یکی بودن و رو راست بودن  با خود است . کسانی که این را نمی پذیرند ،حسود ،مقلد ،مخرب،و رقابت طلب می شوند . پذیرفتن انتقادها ،کاری عاقلانه و ابزار درمانی خوبی است .

6.اعتماد کنید.

کسانی که به دیگران اعتماد ندارند نمی توانند ارتباط خوبی با دیگران بر قرار کنند و نمی توانند رابطه پایدار و عمیقی با دیگران به وجود اورند .

 

*منبع :هنر تندرست ماندن

نویسنده :دکتر دراتسیو –وارلا

چاپ:18 اذر 1394

انتشارات سبز

نظرات