وابستگی و ارتباط

اگر بین شما و فرزندتان رابطه ی عاطفی وجود نداشته باشد آن وقت چگونه میخواهید او را تربیت کنید ؟

اگر هیچ ارتباطی بین اعضای خانواده وجود نداشته باشد ،نتیجه اش همین می شود که بچه  تان آن قدر با شما بیگانه می شود که برخوردهای دلسوزانه تان هم برایش جنبه ی خصومت پیدا می کند ،بنابراین بهتر است به جای اینکه او را پای میز محاکمه بکشانید و از او با سوال و جواب توضیح بخواهید ،بنشینید و خیلی جدی با او صحبت کنید .

این کار به آرامش اعصاب و کنترل قند کودکان دیابتی نیز کمک قابل توجهی می کند . بچه ها باید بدانند که شما طرف آنها هستید ، اینکه دوستشان دارید و اینکه اشتباهاتشان از علاقه ی شما به آنها نمی کاهد . متأسفانه برخی از ما پدر و مادرها یادگرفته ایم که بچه ها را تحت فشار قرار دهیم ،نصیحتشان کنیم و به آن ها دستور دهیم ، اما همینکه آتش عصبانیتمان فروکش کرد همه چیز یادمان می رود . انگار نه انگار که بچه مان اشتباهی مرتکب شده است .

به همین علت است که ابتدا باید مراقب رفتار خودمان باشیم . ما بچه هایمان را به سادگی به دست نیاورده ایم که به این سادگی آن ها را از دست بدهیم . آیا این خیلی سخت است که بخواهید از 5تا 15 سالگی کمی بیشتر به آن ها توجه کنید و بیشتر مواظبشان باشید ؟کمی وقت صرف کنید و روشی مناسب برای تربیتشان به کار ببرید؟ باز هم می گویم قوانین خشک و خالی و قوانین بدون برقراری ارتباط ، فایده ای ندارند .

فرزندتان با ارزش ترین دارایی شماست

هر از چند گاهی از بچه تان تعریف کنید . من خودم این کار را خیلی دوست دارم . من دوست دارم بچه هایم بدانند که به آینده شان امیدوار هستم.

پدر و مادر عزیز ; همه ی برگ های برنده دست شماست .شما همه چیز دارید ، اگر می خواهید افکار نیک و سالم برایشان به ارث بگذارید ، همین الان وقتش است . می توانید همین الان با تغییر خودتان آغاز کنید .  

 

منبع : طرز فکر ، رفتار و شخصیت فرزندتان را متحول کنید

نویسنده :دکتر کوین لمن

مترجم :لیلا زارع

ناشر :سپهر اندیشه نوبت چاپ اول 1397

نظرات