ورزش در ماه مبارک رمضان

با توجه به اینکه ورزش از فاکتورهای درمانی افراد دیابتی می باشد در ماه مبارک رمضان نیز باید به آن توجه شود ، البته باید در نظر داشته باشند که ورزش های شدید و سنگین طی ماه مبارک رمضان به دلیل احتمال ایجاد هیپوگلیسمی و یا دهیدراتاسیون توصیه نمی شود اما بیماران دیابتی می توانند به انجام ورزش هایی با شدت سبک تا متوسط طی روزه داری بپردازند که بهترین زمان برای فعالیت بدنی دو ساعت بعد از صرف افطاری می باشد.

 بیماران باید در نظر داشته باشند که فعالیت های فیزیکی حین اقامه نماز مثل رکوع، سجده و قیام نیز باید به عنوان بخشی از فعالیت های روزانه خود مدنظر قرار دهند.

 افراد در ماه مبارک رمضان می توانند با در نظر گرفتن توصیه های کارشناسان متخصص،  به ورزش هایی نظیر پیاده روی، دوچرخه سواری، کوه پیمایی و شنای سبک و تفریحی بپردازند. چون انجام حرکات ورزشی سنگین ، موجب از دست دادن نمک ، آب زیاد و ضعف شدید می شود ، در نتیجه ورزشکاران همه رشته های ورزشی باید سعی کنند در ماه رمضان ،تمرین های ورزشی خود را سبک تر انجام دهند .

 

منبع : دکتر محسن خوش نیت و همکاران: کتاب راهنمای  عملی روزه داری در بیماران دیابتی، نشر نوآوران سینا تهران،1395

نظرات