ورزش و دیابت بارداری

ورزش در بانوان باردار مبتلا به دیابت

تحقیقات اخیر در دانشکدۀ بهداشت عمومی هاروارد نشان داد که زنانی که با برنامۀ منظم قبل و در طول بارداری به ورزش می پردازند، کمتر به دیابت حاملگی مبتلا می شوند.

دیابت بارداری

مطالعه بروی 21,765 زن که قبل از بارداری دارای فعالیت فیزیکی بودند نشان داد که این عده 23٪ کمتر به دیابت حاملگی مبتلا می شوند.

به علاوه به منظور کنترل دیابت بارداری و حفظ سلامت مادر و نوزاد ، داشتن برنامۀ منظم ورزشی قبل و در طول بارداری توصیه می شود.

دیابت حاملگی تقریباً در 4٪ از زنان باردار اتفاق می افتد که سالانه بیش ا ز135000 مورد را شامل می شود. دلیل قطعی ایجاد دیابت بارداری هنوز دقیقاً مشخص نشده است اما دانشمندان بر این باورند که هورمونهای تولید شده توسط جفت مانع از جذب انسولین بوسیلۀ بدن مادر می شود و بدن مادر به انسولین مقاوم می گردد. مقاومت به انسولین باعث می شود نیاز به انسولین برای داشتن همان اعمال متابولیکی قبلی به بیش از سه برابر حالت عادی افزایش یابد.

دیابت حاملگی معمولاً بعد از وضع حمل از بین می رود اما چنانچه یک بار به دیابت حاملگی مبتلا شده باشید شانس ابتلاء شما به دیابت بارداری در حاملگی های بعدی 2 تا 3 برابر بیشتر می شود. همچنین دیابت حاملگی شانس ابتلا زنان را در مراحل بعدی زندگی به دیابت نوع 2 افزایش می دهد.

تأثیرات دیابت حاملگی بر نوزاد

دیابت حاملگی در ماههای آخر بارداری بعد از اینکه اندامهای بدن نوزاد تشکیل شده اند، آغاز می شود. تأثیرات غلظت زیاد انسولین بروی مادر مستقیماً با این موضوع که کودک از چه زمانی شروع به تولید انسولین می کند، مرتبط است.

در بسیاری از کودکان ماکروسومیا(macrosomia ) ایجاد می شود. ماکروسومیا حالتی است که در آن با ذخیرۀ قند اضافی بصورت چربی در نوزاد سبب ایجاد مشکلاتی درهنگام زایمان برای مادر و افت قندخون ومشکلات تنفسی برای نوزاد می شود.

 چه مقدار فعالیتی بدنی برای زنان توصیه می شود؟

زنانی که ورزش های شدید نظیر پیاده روی خیلی سریع، دوچرخه سواری ،شنا یا فعالیت های فیزیکی قدرتی انجام می دهند کمتر به دیابت حاملگی مبتلا می شوند. مرتبۀ بعدی زنانی هستند که پیاده روی سریع برای حداقل 30 دقیقه در روز انجام می دهند یا زنانی که 15 پله در روز بالا می روند. این گروه 34٪ نسبت به کسانی که پیاده روی آرام و بطور اتفاقی انجام می دهند کمتر به دیابت حاملگی مبتلا می شوند.

تمام زنان شرکت کننده در این تحقیق بین سالهای 1990 تا 1998 حداقل یک بار حاملگی داشته اند و در این مدت 1492 مورد ابتلاء به دیابت حاملگی در این گروه مشاهده شد. جالب است که بدانید زنانی که بیش از 20 ساعت در هفته به تماشای تلویزیون می پردازند 3/2 برابر بیشتر از کسانی که کمتر از 2 ساعت در هفته به تماشای تلویزیون می نشینند به دیابت حاملگی مبتلا می شوند.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که داشتن برنامۀ منظم ورزشی قبل و هنگام بارداری به پیشگیری و کنترل دیابت حاملگی کمک می کند.

از آنجائیکه دیابت حاملگی می تواند به دیابت نوع 2 و  ابتلا مجدد به دیابت حاملگی در بارداریهای بعدی منجر شود،اطلاع از این موضوع برای زنان مهم و ضروری است.

منبع:

www.diabeticdietsecrets.

نظرات