ورزش و دیابت نوع2

ورزش و ديابت نوع 2

در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2، ورزش يكي از عوامل اصلي كنترل قندخون است   تحقيقات نشان داده اند كه افزايش فعاليت بدني نه تنها باعث پيشگيري از بروز ديابت مي شود بلكه يكي از ابزارهاي درماني كارآمد در افراد مبتلا به شمار ميآيد. ورزش بايد جزئي از زندگي روزمره بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 به عنوان يكي از روش هاي اصلي درمان باشد.

در صورتی که قند خون کمتر از 100 میلی گرم  وبیشتر از 250در دسی لیتر باشد ورزش نکنید

نظرات