چه کسانی درمعرض خطر ابتلا به دیابت هستند؟

تمام زنان و مردان بالاي 30 سال که حداقل یکی از مشخصات زیر را داشته باشند درمعرض خطر ابتلا به دیابت هستند:

  1. افرادي که اضافه وزن دارند و یا چاق هستند(طبق نوموگرام BMI).
  2. افرادي که پدر، مادر، خواهر و یا برادر آنها سابقه ي ابتلا به دیابت دارند.
  3. افرادي که فشار خون ماکزیمم(یا حداکثر) مساوي یا بیشتر از mmHg 140 و فشار خون مینیمم(یا حداقل). مساوي یا بیشتر از mmHg90 ( 90/140≤)
  4. زنانی که سابقه ي دو بار یا بیشتر سقط خودبه خودي(بدون علت مشخص) و یا سابقه ي مرده زایی و یا سابقه ي به دنیا آوردن نوزاد با وزن بیش از kg 4 دارند.
  5. زنانی که در یکی از بارداري هاي قبلی خود سابقه ي دیابت بارداري دارند.
  6. زنان باردار(در هر گروه سنی).

تذکر:

  • درصورتی که یک خانم باردار هر یک از علائم سابقه ي خانوادگی دیابت، مرده زایی، فشار خون بالا, دو بار سقط خود به خودي بدون دلیل، زایمان نوزاد با وزن بیش ازkg 4 و دیابت بارداري در بارداري هاي قبلی را داشته باشد، در اولین مراجعه بدون توجه به سن حاملگی درمعرض خطر محسوب می شود.
  • خانم بارداري که هیچ یک از این علائم را نداشته باشد، از ماه پنجم حاملگی(هفته هاي 28-24 بارداری) در معرض خطر است.

منبع:

دکتر علی اکبر سیاري: دستورالعمل ارائه خدمات وراهنماي آموزشی پیشگیري و کنترل بیماریهاي غیرواگیر در نظام مراقبت هاي اولیه بهداشتی بر اساس IraPEN پروتکل ویژه بهورز/مراقب سلامت،1394

نظرات